INFORMACIJE: +386 677 82 36
E-POŠTA: INFO@KRUMPAK.SI
IZBERITE JEZIK: Slovenski jezikItalijanski jezikNemški jezikAngleški jezik

OIC DIVAČA

Na stičišču novih priložnosti gradi podjetje Scorpios d.o.o. Izola iz skupine
Group Krumpak novo obrtno industrijsko cono “Na Vrtači” Divača. Le-ta
je locirana ob kraju samem in je vpeta med avtocesto in magistralno
cesto Ljubljana-Koper oz. cesto proti Senožečam na eni ter med
cesto Divača-Doljne Ležeče-Ilirska Bistrica (Reka) in železniško progo
Ljubljana-Koper na drugi strani.

Lokacija je zelo perspektivna, saj se nahaja na naravnem križišču
glavnih prometnic do večjih poslovnih središč in do treh pomembnejših
severnojadranskih pristanišč (Koper, Trst, Reka). Razdalje do teh središč
so kratke, tako v okviru cestnega kot železniškega omrežja.
Kraj Divača s svojo izredno ugodno lego in prepoznavnostjo torej nudi
novi obrtno industrijski coni odlične pogoje za razvoj podjetništva in
obrtništva.